Sempozyum / Symposium
12-13 Aralık / December 2018
Vekam Ankara Bağ Evi
Ankara, Turkey

Osmanlı Anadolusu’nda Toplumsal ve Kültürel Yaşam
Social and Cultural Life in Ottoman Anatolia

Bilimsel Komite // Scientific Committee

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç University, Vehbi Koç Ankara Studies Research Center

Dr. Kate Fleet
Cambridge Üniversitesi, Skilliter Osmanlı Çalışmaları Merkezi
University of Cambridge, The Skilliter Centre for Ottoman Studies

Prof. Dr. Ebru Boyar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi Skilliter Osmanlı Çalışmaları Merkezi
Middle East Technical University, University of Cambridge, The Skilliter Centre for Ottoman Studies

Organizasyon Komitesi // Organisation Committee

A. Beril Kırcı
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç University, Vehbi Koç Ankara Studies Research Center

Mehtap Türkyılmaz
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç University, Vehbi Koç Ankara Studies Research Center

Fadime Küçükhüseyin
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç University, Vehbi Koç Ankara Studies Research Center

See full programme.