Upcoming events

Social and Cultural Life in Ottoman Anatolia

Sempozyum / Symposium
12-13 Aralık / December 2018
Vekam Ankara Bağ Evi
Ankara, Turkey

Osmanlı Anadolusu’nda Toplumsal ve Kültürel Yaşam
Social and Cultural Life in Ottoman Anatolia

Bilimsel Komite // Scientific Committee

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama

Past events